Make your own free website on Tripod.com


MATLAMAT

Menyediakan khidmat profesional kepada semua golongan dalam usaha membantu proses menyesuaikan dan mempersiapkan diri bagi menghadapi cabaran globalisasi.

"Ke arah masyarakat produktif yang berilmu dan berakhlak"