Make your own free website on Tripod.com


OBJEKTIF
  1. Membantu mengatasi masalah komunikasi (miscommunication) antara yang memerlukan dan yang diperlukan (penganjur-pakar)

  2. Memudahkan proses rundingan antara penganjur dan pakar.

  3. Memperkenalkan kepada umum tokoh-tokoh atau pakar-pakar yang berwibawa tetapi belum dikenali dan diketengahkan.

  4. Menjimatkan masa dan kos.

  5. Memberi peluang kepada penganjur untuk memilih sendiri pakar secara lebih bijaksana.