Make your own free website on Tripod.com


SASARAN

Biro Penceramah memberi kemudahan kepada semua pihak yang memerlukan perkhidmatan sedemikian, termasuklah pihak swasta, badan berkanun, kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, badan korporat, persatuan-persatuan, institusi pendidikan (sekolah dan IPT) dan seumpamanya.